توس 3

آشنايي با تيغه هاي كماني خشكه بر، تخت ماشيني (لنگ) و تيغه هاي تخت چاقوئي

مواد اوليه تيغه هاي كماني خشكه بر:
اگر يك فلزي(M.METAL)باشند فولاد  HSS-ABC III - 1.3333
و اگر دو فلزي(Bi - METAL) باشند معمولا از فولاد هاي زير تشكيل شده كه با سيستم پيشرفته LASER WELD به يكديگر درز جوش شده اند.
براي لبه برنده آن از فولاد 1.3344 استفاده شده كه چون نسبت به فولاد 1.3343 واناديوم بيشتري دارد ارزش برشي آن بيشتر است و براي بخش غير برنده، از فولاد قابل انعطاف 1.2323 استفاده ميشود كه سبب ميشود تيغه به راحتي شكسته نشود .
مواد اوليه تيغه هاي ماشيني(اره لنگ)اگر يك فلزي باشد  فولاد  HSS-DMO5-1.3343است واگردو فلزي (Bi - METAL)باشد معمولا از فولادهاي زير تشكيل شده اند
براي لبه برنده آن ازفولاد    SUPER  CX/HSS-CO5(M35) -1.3243 و براي بخش غير برنده آن از فولاد انعطاف پذير 1.2323 استفاده ميشود وبه راحتي قابل شكستن نيست.
انواع تيغه اره تخت( كماني ،لنگ وچاقوئي) تا طول 1000mmبا فولاد و ماشين آلات ساخت آلمان، تحت نظارت كارشناسان آلماني در مجتمع توليدي تيغه اره توس توليد مي گردد.

  مناسبترين كاربرد

تعداد دندانه بر اينچ

ابعاد به ميليمتر

نوع تيغه

رديف

برش مقاطع تو پر و پروفيلهاي ضخيم فولادي

Z 18 / INCH. 300*12.7*0.6 دستي كماني خشكه بر 1

برش مقاطع تو پر و پروفيلهاي متوسط فولادي

Z 24 / INCH. 300*12.7*0.6 دستي كماني خشكه بر 2

برش مقاطع تو پر و پروفيلهاي نازك فولادي

Z 32 / INCH. 300*12.7*0.6 دستي كماني خشكه بر 3

برش مقاطع تو پر قطرهاي 16 تا60 ميليمتر

Z 4,6 / INCH. 350*32*1.6 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 4
برش مقاطع تو پر قطرهاي 12 تا 16 ميليمتر Z 8 / INCH . 350*32*1.6 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 5
برش مقاطع تو پر قطرهاي 5 تا 12 ميليمتر Z 10,14 / INCH. 350*32*1.6 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 6
برش مقاطع تو پر قطرهاي 16تا 80 ميليمتر Z 4,6 / INCH. 400*32*1.6 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 7
برش مقاطع تو پر قطرهاي 12 تا 16 ميليمتر Z 8 / INCH. 400*32*1.6 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 8
برش مقاطع تو پر قطرهاي5  تا 12 ميليمتر Z 10,14 / INCH. 400*32*1.6 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 9
برش مقاطع تو پر قطرهاي 16 تا 100 ميليمتر Z 4,6 / INCH. 450*32*1.6 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 10
برش مقاطع تو پر قطرهاي12 تا 16 ميليمتر Z 8 / INCH. 450*32*1.6 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 11
برش مقاطع تو پر قطرهاي  5 تا 12 ميليمتر Z 10,14 / INCH. 450*32*1.6 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 12
برش مقاطع تو پر قطرهاي 16 تا 110 ميليمتر Z 4,6 / INCH. 450*40*2.5 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 13
برش مقاطع تو پر قطرهاي12 تا 16 ميليمتر Z 8 / INCH. 450*40*2.5 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 14
برش مقاطع تو پر قطرهاي 5  تا 12 ميليمتر Z 10,14 / INCH. 450*40*2.5 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 15
برش مقاطع تو پر قطرهاي 16تا 120 ميليمتر Z 4,6 / INCH. 500*40*2.0 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 16
برش مقاطع تو پر قطرهاي 2 تا 16 ميليمتر Z 8 / INCH. 500*40*2.0 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 17
برش مقاطع تو پر قطرهاي 5  تا 12 ميليمتر Z 10,14 / INCH. 500*40*2.0 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 18
برش مقاطع تو پر قطرهاي 16 تا 120 ميليمتر Z 4,6 / INCH. 500*45*2.25 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 19
برش مقاطع تو پر قطرهاي 12 تا 16 ميليمتر  Z 8 / INCH. 500*45*2.25 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 20
برش مقاطع تو پر قطرهاي 5  تا 12 ميليمتر Z 10,14 / INCH. 500*45*2.25 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 21
برش مقاطع تو پر قطرهاي 16 تا 130 ميليمتر Z 4,6 / INCH. 550*45*2.25 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 22
برش مقاطع تو پر قطرهاي 12 تا 16 ميليمتر Z 8 / INCH. 550*45*2.25 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 23
برش مقاطع تو پر قطرهاي 5  تا 12 ميليمتر Z 10,14 / INCH. 550*45*2.25 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 24
برش مقاطع تو پر قطرهاي 16 تا 130 ميليمتر Z 4,6 / INCH. 600*45*2.25 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 25
برش مقاطع تو پر قطرهاي 12 تا 16 ميليمتر Z 8 / INCH. 600*45*2.25 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 26
برش مقاطع تو پر قطرهاي 5  تا 12 ميليمتر Z 10,14 / INCH. 600*45*2.25 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 27
برش مقاطع تو پر قطرهاي 20 تا 150 ميليمتر Z 4,6 / INCH. 600*50*2.5 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 28
برش مقاطع تو پر قطرهاي 14تا 20 ميليمتر Z 8 / INCH. 600*50*2.5 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ 29
برش مقاطع تو پر قطرهاي 5 تا 14 ميليمتر Z 10,14 / INCH. 600*50*2.5 تيغه ماشيني معروف به اره لنگ
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 483264
  • بازدید امروز : 82
  • بازدید دیروز : 168
  • بازدید این ماه : 5414
  • بازدید ماه قبل : 5909
  • آخرین بازدید : سه شنبه 3 مهر 1397 (09:16) ق.ظ